معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شهرداری کرمان

ترسیم نقشه راه شهر و شهرداری از اهداف و وظایف معاونت برنامه ریزی است.
۰
پرسنل
۰
میلیارد بودجه ۱۴۰۱
۰
میلیارد بودجه ۱۴۰۰
۰
میلیارد بودجه ۱۳۹۹
۰
میلیارد بودجه ۱۳۹۸
۰
میلیارد بودجه ۱۳۹۷
۰
میلیارد بودجه ۱۳۹۶

آخرین اخبار

آخرین اخبار منتشر شده در سایت

کارگاه آموزشی ساخت پاورپوینت

ویژه همکاران شهرداری

مدرس : مهدی آ‌ذین

زمان : ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

مکان : سالن دانشور 

ظرفیت : ۲۰ نفر

آخرین مقالات

آخرین مقالات منتشر شده در سایت

گاهنامه داخلی راهبرد

از برنامه تا عمل

راهبرد

در مسابقات رالی یک نفر به عنوان نقشه خوان در کنار راننده قرار می گیرد تا مسیر را با صدای بلند و خوانا و واضح برای راننده بخواند، راننده باید به نقشه خوان اطمینان و اعتماد کامل داشته باشد و برای موفقیت باید مو به مو اجرا کند ...

ما برای شما نقشه را میخوانیم، به ما اعتماد کنید...