به منظور ارتقاء سطح دانش و توانمندی های مدیران و کارکنان شهرداری کرمان، اداره آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی سعی بر این دارد که ماهانه برنامه های آموزشی  ویژه همکاران اعلام نماید تا علاقمندان در دوره های مورد نظرشان شرکت نمایند.

با توجه به شرایط کنونی جامعه دوره های آموزشی به صورت غیرحضوری و وبینار برگزار می گردد.

راهنمای درخواست دوره های آموزشی در نرم افزار جام

نحوه ثبت نام و شرکت در دوره ها:

جهت نام نویسی و ثبت نام در دوره ها از طریق رابط آموزشی واحد سازمانی تان اقدام نمایید . 

ضمنا یادآوری میگردد تمام همکاران متقاضی باید حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره های آموزشی نسبت به ثبت نام اولیه در سامانه  آموزش الکترونیک مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استانداری کرمان  به آدرس زیر اقدام نمایند.

لیست دوره های آموزشی ویژه بهمن ماه ۱۴۰۰

لیست دوره های آموزشی ویژه دی ماه ۱۴۰۰

لیست دوره های آموزشی ویژه آذر ماه ۱۴۰۰

لیست دوره های آموزشی ویژه آبان ماه ۱۴۰۰

لیست دوره های آموزشی ویژه مهر ماه ۱۴۰۰

نمودار و آمار ها

نمودار گزارش شرکت در دوره های آموزشی  سال ۱۳۹۹ و شش ماهه اول سال ۱۴۰۰