e8560877-20d5-4736-83f8-6305a5e120d3

افتتاح دفتر کارگروه بازنگری اصلاح فرآیندها در شهرداری منطقه چهار کرمان

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان، گفت: با حضور سید محمدصادق تقوی، رییس کمیسیون هوشمندسازی، شفافیت و بهره‌وری شورای اسلامی شهر کرمان و شهردار منطقه چهار، دفتر کارگروه بازنگری اصلاح فرآیندها به‌صورت پایلوت در شهرداری منطقه چهار کرمان افتتاح شد.

به گزارش کرنا، وحید خطیبی، هدف از راه‌اندازی این دفتر را، افزایش رضایتمندی شهروندان دانست و خاطرنشان کرد: شهرداری کرمان، دانشگاه شهید باهنر و شهرداری منطقه چهار، سه ضلع این دفتر هستند که با برگزاری جلسات و تصمیم‌گیری‌ها در جهت افزایش رضایتمندی شهروندان و کاهش اتلاف وقت مراجعان، فعالیت خواهند کرد.

دیدگاه ها بسته شده اند.