مرتضی امیرشکاری مدیر برنامه و بودجه

 

شما را دعوت میکنم که با شرح وظایف ما آشنا شوید و نقطه نظرات و پیشنهادات و ایده هایتان را با ما در میان بگذارید. 

اداره برنامه ریزی
اداره بودجه

اداره بودجه

شهرداری ها بعنوان موثرترین نهاد شهری که وظایف و خدمات گسترده ای را بعهده دارند و در عرف جهانی مظهری از دولت های محلی شناخته می شوند . به جهت رفع نیاز های نامحدود و منابع محدودی که در دسترس آن هاست ناگزیر به مدیریت منابع مالی بوده و این مسیٔله وجود بودجه را اجتناب ناپذیر کرده است . بنابراین بودجه ضرورتی است که محدودیت منابع آن را ایجاد کرده است. نخستین پیام هر سند بودجه این است که سازمانی در صدد است تا منابع محدود خود را بین نیاز های نامحدود به شکلی مناسب توزیع نماید . بنابراین بودجه برنامه ای مصوب در قالب اعداد و ارقام است که وسیله اجرای طرح ها و فعالیت های سازمان را در زمان تعیین شده فراهم می سازد. بنابراین در تعریف بودجه سه عنصر اصلی قابل تشخیص است: 

منابع درآمدی قابل شناسایی و وصول 

میزان هزینه هایی که برای انجام این برنامه ها و فعالیت ها مورد نیاز است 

برنامه ها و فعالیت هایی که باید انجام شو د بر اساس ماده ۲۳ آیین نامه مالی شهرداری ها ، مصوب تیر ماه ۱۳۴۶ “بودجه شهرداری ، عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود ، همراه با برآورد منابع ، مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه آن ها پیش بینی می شود و پس ازتصویب انجمن شهر قابل اجراست .” 

گروه تأمین اعتبار

دعوت به همفکری

در قسمت بالا برنامه ها و رسالت ما را ملاحظه کردید حالا از شما همکاران ، همشهریان عزیز ، نخبگان و صاحب نظران دعوت میکنیم تا در این مسیر ما را یاری بفرمایید.

ما به ایده های شما نیاز داریم
شرح وظایف ما

♦ اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها وضوابط مربوطه.

♦ نظارت بر تهیه و تدوین برنامه های کلان و راهبردی، میان مدت و عملیاتی با هماهنگی و همکاری سایر حوزه های ذیربط.

♦ رصد نمودن تمامی برنامه های ملی، منطقه ای و شهری در حوزه مدیریت شهری.

♦ نظارت و ارزیابی مستمر و تحلیل و مرور برنامه و بودجه و تعیین اقدامات اصلاحی لازم در سه سطح قبل، حین و بعد از اجرای برنامه و بودجه.

♦ ارایه گزارش برنامه پایش به شورای عالی تخصیص بودجه و مسئولین ذیربط.

♦ نظارت بر تهیه وتنظیم بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفکیک بودجه شهرداری با هدف پایدار سازی و اجرایی نمودن برنامه های میان مدت با همکاری سایرحوزه ها.

♦ بررسی روشها و ضابطه های مربوط به بودجه و اصلاح روشهای بودجه ریزی با هدف استقرار و اجرای سیستم بودجه ریزی عملیاتی.

♦ تنظیم و ارایه گزارش انطباق عملکرد واحدهای مختلف شهرداری با برنامه های مدون به مسئولین ذیربط .

♦ ایجاد بانک اطلاعاتی و آماری یکپارچه شهرداری و تحلیل اطلاعات مورد نیاز شهرداری.

♦ پشتیبانی اطلاعاتی و آماری از حوزه های مختلف شهرداری از طریق ارایه گزارشهای عملکردی تحلیلی.

♦ انجام سایر امورمحوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

♦ اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها وضوابط مربوطه .

♦ تهیه و تدوین برنامه های کلان و راهبردی، میان مدت و عملیاتی با هماهنگی و همکاری سایر حوزه های ذیربط.

♦ رصد نمودن تمامی برنامه های ملی و منطقه ای در حوزه مدیریت شهری با هدف بهره گیری از ظرفیتهای آنها و همچنین هماهنگی برنامه های شهری و شهرداری با آنها.

♦ رصد نمودن تمامی برنامه های شهری اعم از برنامه های شهردایهای سایرکلانشهرها، داخلی شهرداری و سایر دستگاههای دخیل در مدیریت شهری با هدف بهره گیری از

ظرفیتهای آنها و ایجاد یکپارچگی.

♦ پایش، کنترل و انطباق برنامه های اجرا شده با برنامه های تدوین شده، تعیین انحرافات و پیشرفتها و تهیه گزارشات لازم.

♦ هماهنگی و انطباق بین برنامه واحدهای وظیفه ای با برنامه های کلان شهرداری.

♦ انجام سایر امورمحوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

♦ اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها وضوابط مربوطه .

♦ پیگیری، تهیه و تنظیم بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفکیک بودجه شهرداری با هدف پایدار سازی و اجرایی نمودن برنامه های میان مدت در برنامه بودجه با همکاری سایر حوزه ها.

♦ تهیه و تنظیم دستورالعملهای اجرایی تهیه بودجه، بودجه اصلاحی، متمم بودجه و… شهرداری و سازمانهای وابسته، باتوجه به ضوابط مربوطه.

♦ پیگیری انجام تکالیف بودجه ابلاغ شده از طرف شورای اسلامی شهر.

♦ آماده سازی و ارایه گزارشها و تحلیلهای مختلف از عملکرد بودجه.

♦ بررسی روشها و ضابطه های مربوط به بودجه و اصلاح روشهای بودجه ریزی با هدف استقرار و اجرای سیستم بودجه ریزی عملیاتی.

♦ ارزیابی و کنترل مالی بهای تمام شده فعالیتها براساس مبالغ بودجه ای و هزینه های دوره های گذشته.

♦ تهیه و تنظیم تبصره های پیشنهادی و درج آن درلایحه بودجه.

♦ انجام سایر امورمحوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

چارت سازمانی

 • مرتضی امیرشکاری
  مدیر برنامه و بودجه
  • اداره برنامه ریزی
   • مریم غفاری
    کارشناس برنامه ریزی
  • امور اعتبارات
   و کنترل بودجه
   • علی نجفی
    مسئول امور اعتبارات
    و کنترل بودجه
  • اداره بودجه
   • بهروز کاووسی
    کارشناس بودجه
   • مژده سالاری
    کارشناس بودجه
   • مریم ایراندوست
    کارشناس بودجه
   • حسین شهسواری
    کارشناس بودجه