نمودار سازمانی شهرداری کرمان

 • شهردار
  • حوزه شهردار
   • مدیریت حوزه شهردار
    و امور شورای اسلامی شهر
   • مدیریت حراست
   • مدیریت بازرسی
   • مدیریت حقوقی
   • مدیریت ارتباطات
    و امور بین الملل
   • مدیریت حسابرسی
  • معاونت ها
   • معاونت خدمات شهری
    • مدیریت هماهنگی و نظارت
     بر خدمات شهری
    • مدیریت پیشگیری و
     رفع تخلف شهری
   • معاونت شهرسازی و معماری
    • مدیریت شهرسازی و
     طرح های توسعه شهری
    • مدیریت هماهنگی و
     نظارت بر ساخت و سازها
   • معاون برنامه ریزی
    و توسعه سرمایه انسانی
    • مدیریت برنامه و بودجه
    • مدیریت نوسازی
     و تحول اداری
    • مدیریت سرمایه انسانی
   • معاونت مالی و اقتصادی
    • مدیریت امور مالی
    • مدیریت تشخیص و
     وصول درآمد
    • مدیریت املاک
     و مستغلات
   • معاونت حمل و نقل
    و امور زیربنایی
    • مدیریت مطالعات فنی
     عمرانی و
     ترافیک شهری
    • مدیریت کنترل ترافیک
    • مدیریت کنترل و نظارت
     بر پروژه های عمرانی
    • مدیریت مهندسی
     و ایمنی ترافیک
     Description
  • مناطق
   • منطقه ۱
   • منطقه ۲
   • منطقه ۳
   • منطقه ۴
   • منطقه ۵

شرح وظایف

جهت جستجو و مشاهده شرح وظایف هر جایگاه بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

مشاهده
زنبیل خرید