در تماس باشید

از طریق فرم زیر می توانید با مدیر وب سایت در ارتباط باشید. 

ارتباط با دفتر معاون برنامه ریزی

planning@kerman.ir

۰۳۴-۳۲۲۶۸۳۵۰

داخلی : ۱۰۸۴

ارتباط با دفتر مدیریت برنامه و بودجه

planning@kerman.ir

۰۳۴-۳۲۲۶۸۳۵۰

داخلی : ۱۰۶۵

ارتباط با دفتر مدیریت سرمایه انسانی

planning@kerman.ir

۰۳۴-۳۲۲۶۸۳۵۰

داخلی : ۱۰۷۵

ارتباط با دفتر مدیریت نوسازی و تحول

planning@kerman.ir

۰۳۴-۳۲۲۶۸۳۵۰

داخلی : ۱۰۹۲

demo-attachment-100-noun_Email_254038

ایمیل:

planning@kerman.ir

demo-attachment-103-noun_Phone_17950751

تلفن:

۰۳۴-۳۲۲۶۸۳۵۰

demo-attachment-1484-noun_Location_19355641

آدرس :

کرمان - میدان شورا