چارت سازمانی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهرداری کرمان

 • معاون برنامه ریزی
  و توسعه سرمایه انسانی
  وحید خطیبی
  • سامانه شفافیت
   مهدی آ‌ذین
  • سازمان فاوا
   حیدر هادیزاده
  • مدیر سرمایه انسانی
   حمیدرضا محمدی
   • اداره سرمایه انسانی
   • اداره دبیرخانه
    و بایگانی
   • رئیس اداره رفاهی
    محسن ملکی
  • مدیر نوسازی و تحول اداری
   آرش منتظری
   • اداره مطالعات
    و پژوهش
   • اداره آموزش و
    توانمند سازی
    نیروی انسانی
   • اداره آمار و
    تحلیل اطلاعات
   • اداره تشکیلات
    بهبود روش ها و
    ارزیابی عملکرد
  • مدیر برنامه و بودجه
   مرتضی امیرشکاری
   • اداره برنامه ریزی
   • اداره بودجه

شرح وظایف

برای مشاهده و جستجوی شرح وظایف هر جایگاه در شهرداری کرمان بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

چارت سازمانی شهرداری کرمان

برای مشاهده چارت سازمانی شهرداری کرمان بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

زنبیل خرید