فراخوان

از کلیه افراد شاغل در شهرداری کرمان که از ابتدای سال ۹۰ در پست های مدیریتی (شهردار – سرپرست شهرداری – معاون شهردار – مدیر منطقه – مدیرعامل سازمان ها  و مدیران حوزه شهردار) مشغول به کار بوده اند درخواست می شود اطلاعات خود را جهت تکمیل بانک اطلاعاتی در فرم زیر ثبت نمایند.

 

به دلیل کند بودن و محدود سازی اینترنت در روزهای اخیر، امکان دارد این فرم در دسترس نباشد.

از صبوری شما سپاسگزاریم!