امروزه تغییر و تحول در تمام ابعاد سازمانی به شکل فرایندی رو به گسترش است و می بایست به منظور ایجاد تحول سازنده و مؤثر در شهرداری ، نسبت به شناخت عوامل تسهیل کننده این امر و شناسایی استراتژی مؤثر جهت غلبه بر مقاومت ها و موانع موجود اقدام نمود و لازمه این امر مشارکت گسترده کلیه کارکنان و مدیران می باشد و باید در نظر داشت تحول می بایست فرآیندی باشد که به تمامی ابعاد و ساختار سازمانی اعم از سرمایه انسانی ، منابع ، زیرساختها و فرهنگ حاکم در سازمان توجه داشته باشد.

با توجه به شرایط موجود تلاش میشود با در نظر گرفتن سه مؤلفه اصلی کارکنان ، فرآیندهای موجود و فناوری در مسیر تحول سازمان گام برداشت و  به آنچه در شرح وظایف این مدیریت عنوان شده است جامه عمل پوشید.

شما را دعوت میکنم که با شرح وظایف ما آشنا شوید و نقطه نظرات و پیشنهادات و ایده هایتان را با ما در میان بگذارید. 

برنامه های آینده
ایده ات رو اینجا بگو!

آرش منتظری
مدیر نوسازی و تحول اداری

اداره آمار و تحلیل اطلاعات

نجمه قاسمی نژاد

رییس اداره آمار و تحلیل اطلاعات

ما در این واحد سازمانی تلاش می کنیم از اطلاعات جمع آوری شده در سامانه های شهرداری بهترین بهره وری را داشته باشیم و با استفاده از داده کاوی و هوش تجاری به مدیریت شهر و شهرداری کمک کنیم تا تصمیم گیری های بهتر در زمان مناسب گرفته شود. 

دستورالعمل اجرایی

آمار و اطلاعات

گزارش آماری

سال ۹۹

سامانه آماری

(فرابر)

اداره تشکیلات، بهبود روش ها و ارزیابی عملکرد​

اداره تشکیلات، بهبود روش ها و ارزیابی عملکرد​

فرآیند های شهرداری
ایزو - ISO
اداره مطالعات و پژوهش​​

سعیده قطبی

رئیس اداره مطالعات و پژوهش​​

آیین نامه مطالعات و پژوهش
حمایت از پایان نامه ها
فرم ها
اداره آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی

اداره آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی

اطلاعیه ها و ثبت نام

دوره های آموزشی

نظام نامه آموزشی
سامانه آموزشی جام
آموزش ویژه مدیران

دعوت به همفکری

در قسمت بالا برنامه ها و رسالت ما را ملاحظه کردید حالا از شما همکاران ، همشهریان عزیز ، نخبگان و صاحب نظران دعوت میکنیم تا در این مسیر ما را یاری بفرمایید.

ما به ایده های شما نیاز داریم
شرح وظایف ما

♦ اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

♦ هدایت و نظارت بر تهیه و تصویب ساختار سازمانی شهرداری و سازمانهای وابسته و طی مراحل قانونی آن.

♦ نظارت بر طراحی و بازنگری ساختار سازمانی شهرداری و سازمانهای وابسته.

♦ نظارت بر تهیه و بازنگری اساسنامه موسسات وابسته و شرکتهای تابعه شهرداری برحسب نیاز.

♦ نظارت بر انجام اقدامات لازم در جهت ایجاد یا انحلال سازمانهای وابسته و موسسات و شرکتهای تابعه برحسب نیاز شهرداری و طی مراحل قانونی آن.

♦ برقراری ارتباط با مراجع استانی جهت اجرا و پیاده سازی دستورالعملهای مربوط به برنامه های تحول اداری.

♦ نظارت بر اجرای برنامه های تحول اداری و ایجاد اصلاحات و تغییرات در آن.

♦ تعیین اهداف و برنامه های اجرایی مرتبط با ایجاد، بهسازی و مهندسی مجدد سیستمها و روشهای انجام کار و تهیه دستورالعمل های لازم.

♦ برنامه ریزی جهت شناسایی و تجزیه و تحلیل فرآیندهای کاری و ارایه پیشنهاد در جهت بهبود آنها.

♦ نظارت بر بهبود فرآیند سیستم اطلاع رسانی منسجم و پویا.

♦ نظارت بر امور نظام پیشنهادها و دبیرخانه نظام پیشنهادها.

♦ تلاش در جهت بالا بردن رضایتمندی مردم و کاهش بروکراسی اداری.

♦ نظارت بر حسن اجرای ارزیابی عملکرد شهرداری و مراکز تابعه و تدوین گزاراشات مربوطه.

♦ نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعملها، بخشنامه ها و ضوابط مرتبط با مطالعات و پژوهش.

♦ نظارت بر حسن انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی مرتبط با برنامه ریزی شهری و شهرداری.

♦نظارت بر تولید و توسعه‌ی محصولات و فرایندهای مرتبط با خلاقیت و فناوری‎های نو و بومی قابل استفاده در شهرداری.

♦نظارت بر فرایند ایجاد و تقویت بانک اطلاعات افراد خلاق و ایده های خلاق و سرمایه گذاران داوطلب به حمایت از ایده های خلاق.

♦نظارت بر ایجاد یک هویت و تصویر برای شهروندان و جذب صنعتگران، گردشگران و سرمایه گذاران داخلی  در قالب “برنامه جامع راهبردی برندسازی شهر کرمان”

♦ انجام سایر امورمحوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف

♦ اجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعملها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .

♦ جمع آوری و تحلیل اطلاعات آماری مجموعه شهرداری، مناطق و سازمانهای وابسته.

♦ ایجاد بانک اطلاعاتی و آماری یکپارچه شهرداری و تحلیل اطلاعات مورد نیاز درخصوصMIS  شهرداری.

♦ پشتیبانی اطلاعاتی و آماری از حوزه های مختلف شهرداری از طریق ارایه گزارشهای عملکردی تحلیلی.

♦ تنظیم و ارایه گزارش عملکرد واحدهای مختلف شهرداری به مسئولین ذیربط .

♦ بررسی و تهیه گزارشات دوره ای حاوی پیشرفت کار، تجزیه و تحلیل تحولات و تغییرات زمانی و…  درباره هر یک از موضوعات مورد بررسی.

♦ تهیه گزارشات آماری شامل:  ماهنامه، فصلنامه و سالنامه آماری شهر و شهرداری.

♦ نگهداری و به روزرسانی پورتال خدمات شهروندی و بانک اطلاعات شهری )براساس آمار جمع آوری شده(.

♦ انجام سایر امورمحوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

♦ اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .

♦ بررسی، تدوین و پیشنهاد ساختار سازمانی موردنیاز مجموعه شهرداری براساس ضوابط تشکیلاتی شهرداریها.

♦ پیگیری برقراری ارتباط با مراجع ذیربط استانی و کشوری جهت تصویب ساختار سازمانی.

♦ مطالعه، بررسی و اقدام لازم جهت ایجاد و یا انحلال سازمانهای وابسته، موسسات و شرکتهای تابعه به شهرداری برحسب نیاز شهرداری و طی مراحل قانونی آن.

♦ مطالعه، بررسی، تهیه و تدوین شرح وظایف، مسئولیتها وشرایط احراز پستهای سازمانی مصوب.

♦ پیشنهاد حذف پستهای سازمانی غیرضروری و ایجاد پستهای سازمانی موردنیاز واحدها به مراجع ذیربط.

♦ بررسی و نیازسنجی مستمر تشکیلات تفصیلی با توجه به توسعه وگسترش فعالیت واحدها و بازنگری و اصلاح ساختار آنها حسب ضرورت.

♦ تهیه و بازنگری اساسنامه موسسات وابسته و شرکتهای تابعه شهرداری برحسب نیاز شهرداری.

♦ اهتمام در جاری سازی ساختار سازمانی هریک از حوزه ها.

♦ پاسخ به استعلامات واحد کارگزینی درخصوص احکام صادره و تطبیق آنها با ساختار مصوب و اعلام مغایرتها.

♦ همکاری در تعیین تخصصهای روز مورد نیازشهرداری و اعلام آن به مراجع ذیربط جهت درج در طبقه بندی مشاغل.

♦ ایجاد تعامل و همکاری لازم با کلانشهرها و سازمان شهرداریها و دهیاریها به منظورساماندهی تشکیلاتی و ایجاد وحدت رویه.

♦ اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

♦ انجام مطالعات لازم به منظور شناخت نارساییها و مشکلات مرتبط با سیستمها و روشهای مورد عمل شهرداری و ارایه راهکارهای مناسب .

♦ مطالعه و بررسی مستمر به منظوراحصاء، تدوین و مستندسازی روشهای مورد عمل با مشارکت صاحبنظران و ارزیابی آنها و تهیه بانک اطلاعاتی مربوطه.

♦ بررسی مراحل مختلف انجام کار وچگونگی تقسیم وظایف و مسئولیت واحدها و افراد از طریق مشاهده، کارسنجی، زمان سنجی و سایر روشهای تجزیه و تحلیل.

♦ ارایه راهنمایی و مشاوره لازم درخصوص روشهای انجام کار، احصاء، تدوین، مستندسازی و اصلاح روشها با استفاده از ساز وکارهای نوین و مناسب مدیریتی.

♦ بررسی مستمر به منظور طراحی و اصلاح فرمهای مورد عمل شهرداری .

♦ بررسی مدلهای تعالی سازمانی و پیشنهاد وبرنامه ریزی جهت اجرای مدلهای تعالی مناسب شهرداری در زمانهای مختلف.

♦ مطالعه، بررسی و تدوین ضوابط و استانداردهای موردنیاز شهرداری درخصوص موضوعات مختلف کاری و ابلاغ آنها.

♦ همکاری در تهیه و تدوین انواع آیین نامه ها، دستورالعملها، شیوه نامه ها و… درخصوص موضوعات مختلف موردنیاز شهرداری با همکاری واحدهای ذیربط.

♦ اقدام لازم درخصوص تشکیل جلسات تحول اداری و تعیین دستورکار و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی.

♦ نظارت بر گردش کار هریک از واحدهای شهرداری به منظور جلوگیری از دوباره کاری و تجدیدنظر در سیستم روشهای انجام کار و ارایه روشهای مناسب.

♦ ثبت، نگهداری و پیگیری پیشنهادهای کارکنان و شهروندان و تهیه گزارشهای ادواری از پیشنهادهای دریافتی .

♦ نظارت مستمر برفرایندها و استانداردهای طرح تکریم ارباب رجوع و تهیه گزارشهای لازم جهت ارایه به مقامات مافوق.

♦ هماهنگی و اقدامات لازم در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و عوامل و معیارهای ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف شهرداری، مناطق و سازمانهای وابسته.

♦ ارزیابی وظایف،فعالیتها و مسئولیت واحدها به منظورتشخیص موانع و مشکلات موجود و شناخت عوامل موثر در پیشبرد اهداف .

♦ بررسی، مطالعه و تحقیق و سایر اقدامات لازم برای تنظیم برنامه های کلی ارزیابی عملکرد و چگونگی اجرای دستورالعملهای مربوطه در این خصوص .

♦ پیگیری و اجرای دستورالعملهای ارزیابی عملکرد سازمانی و بررسی و تکمیل فرمهای مربوطه و تهیه مستندات لازم و تعیین امتیازات و اعلام نتایج حاصله به مقام مافوق.

♦ تهیه گزارشهای موردی وتحلیلی از مراحل و نتایج و امتیازات ارزیابی عملکرد و ارایه آن به شهردار در مقاطع زمانی مختلف.

♦ ارایه پیشنهادهای لازم خصوصا در رابطه با تاثیر و کاربرد امتیازها و نتایج حاصله از ارزیابی.

♦ ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف به تفکیک براساس برنامه های کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت شهرداری .

♦ انجام سایر امورمحوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها و ضوابط مرتبط با مطالعات و پژوهش.
 • نیازسنجی و تهیه طرحهای پژوهشی و مطالعاتی مورد نیاز شهرداری.
 • ایجاد و تقویت بانک اطلاعاتی طرحهای پژوهشی.
 • ایجاد بستر تعامل و همکاری با دانشگاهها و مراکز پژوهشی در رابطه با نیازهای پژوهشی شهرداری.
 • ایجاد زمینه های لازم برای انجام تحقیقات کاربردی موردنیاز شهرداری و سازمانهای وابسته و انجام پژوهشهای موردی .
 • بررسی و اظهارنظر درباره طرحهای پژوهشی موردنیاز و آماده سازی آن جهت طرح در جلسات کمیته های تخصصی.
 • پیگیری مراحل تایید و تصویب طرحهای پژوهشی پیشنهادی واحدهای تابعه شهرداری و ابلاغ به مشاور.
 • هماهنگی و برگزاری جلسات کارشناسی و جلسات شورای پژوهشی در ارتباط با طرحهای پژوهشی .
 • همکاری در تنظیم قرارداد و نظارت برطرحهای پژوهشی .
 • نظارت و پیگیری فرآیند امور پژوهشی تا حصول نتیجه نهایی.
 • تهیه گزارشهای لازم از طرحهای پژوهشی و ارایه به مسئولین ذیربط و نیز اطلاع رسانی عمومی.
 • نظارت بر اجرایی شدن طرحهای پژوهشی واحدهای مربوطه پس از ابلاغ و تهیه گزارشهای لازم در مورد پیشرفت یا عدم پیشرفت طرحهای مزبور .
 • پیگیری کلیه مصوبات شورای پژوهش و ارایه گزارش نتایج حاصله به شورا.
 • حمایت از روند تجاری سازی فعالیت‌های مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده‌ها و فناوری‌های جدید، شامل تمام فرایندهای مرتبط، از جمله ثبت اختراع، ارزش‌گذاری فناوری، اعطای امتیاز، انتقال و انتشار، پرداخت حق الامتیاز، جذب سرمایه و منابع و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی در حوزه فناوری‌های راهبردی.
 • انجام پژوهش‌های کاربردی در راستای توسعه فناوری‌های نوین.
 • انتقال، اشاعه، مستند سازی، جذب و بومی‌سازی فناوری.
 • ارتقای فرهنگ نوآوری و توسعه‌ی رقابتپذیری در داخل و بیرون از شهرداری.
 • ایجاد زمینهی کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت.
 • کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری‎های برتر و بومی.
 • تولید و توسعه‌ی محصولات و فرایندهای مرتبط با فناوری‎های نو و بومی قابل استفاده در شهرداری.
 • حمایت و سرمایه گذاری در تولید و تجاری‌سازی علم و فناوری در راستای تحقق اهداف شهرداری.
 • ارتباط با شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک‌ها، پارک‌ها و مراکز رشد در راستای حل مسائل پیش روی مدیریت شهری از طریق فناورهای نوین.
 • سیاست گذاری و برنامه‌ریزی تحول فناورانه و نوآورانه در بخشها مختلف شهرداری.
 • تعاملات بین بخشهای مختلف شهرداری به منظور احصاء نیازهای فناوری آن ها در راستای رفع چالش های اساسی پیش‌رو.
 • تدوین فرآیندهای انجام امور مربوط به فناوری های نوین در شهرداری.
 • حمایت از برگزاری سمینارها و کارگاه‌های فناورانه.
 • آینده پژوهی، تولید و نشر دانش در راستای اهداف تعریف شده.
 • ایجاد بستر ارتباطی مستمر بین مراکز علمی و دانشگاهی.
 • اظهار نظر کارشناسی درباره طرح‌ها و برنامه های مرتبط با فناوری‌های نوین.
 • تهیه گزارشات کارشناسی در حوزه فناوریهای نوین.
 • توسعه ی شهر خلاق، طبقه‌ی خلاق و ایده‌های خلاق شهر کرمان. 
 • ایجاد و تقویت بانک اطلاعات افراد خلاق و ایده های خلاق و سرمایه گذاران داوطلب به حمایت از ایده های خلاق.
 • ترغیب و حمایت از بخش خصوصی در توسعه علم، پژوهش و فناوریهای نوین  با هدف دستیابی به فناوری تولید محصولات و فرایندهای نوین جهت بهره برداری در شهرداری.
 • تدوین، اجرا و نظارت “برنامه جامع راهبردی برندسازی شهر کرمان” 
 • نظارت بر ایجاد یک هویت و تصویر برای شهروندان و جذب صنعتگران، گردشگران و سرمایه گذاران داخلی
 • نظارت بر ساخت فیلم و تیزر تبلیغاتی در مورد شهر کرمان، پروژه های شهری، جاذبه های گردشگری
 • نظارت بر طراحی و اجرای جشنواره ها و سمینارهای ترویجی و تبلیغی با موضوعات مدیریت شهری.
 • نظارت بر معرفی تخصصی و کارشناسی توانمندی ها و پتانسیل های بالقوه شهر کرمان در سطح داخلی و بین المللی.
 • انجام سایر امورمحوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

♦ اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها وضوابط مربوطه.

♦ مطالعه، نیازسنجی، طراحی، برنامه ریزی و ارزیابی درخصوص آموزش کارکنان شهرداری.

♦ تهیه و تدوین تقویم آموزشی کارکنان شهرداری.

♦ برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارکنان مطابق با تقویم آموزشی، متناسب با مشاغل مورد تصدی و نیز براساس نتایج ارزشیابی عملکرد کارکنان.

♦ بررسی درخواستها و نیازهای مدیران و کارکنان درخصوص برگزاری دورههای آموزشی تخصصی مرتبط با شغل آنان.

♦ برقراری ارتباط مستمر با مراکز آموزشی جهت برگزاری دورههای آموزشی توسط اساتید مجرب و معرفی کارکنان واجدشرایط.

♦ تهیه و تنظیم ضوابط و آیین نامه های مربوط به بورسها و ماموریتهای آموزشی.

♦ برنامه ریزی و برگزاری همایشها، سمینارها، گردهماییها و … .

♦ صدور، ثبت و ارسال به موقع گواهینامه های آموزشی کارکنان شهرداری و تشکیل و تکمیل شناسنامه آموزشی کارکنان شهرداری.

♦ سنجش اثربخشی آموزش ارایه شده بر عملکرد کارکنان آموزش دیده در دورههای آموزشی.

♦ انجام هماهنگی های لازم جهت شرکت کارکنان در سمینارهای آموزشی داخل و خارج از شهر و کشور.

♦ تهیه بانک اطلاعاتی لازم از اساتید مجرب دورههای آموزشی مورد نیاز و دورههای برگزار شده.

♦ انجام سایر امورمحوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

چارت سازمانی

 • آرش منتظری
  مدیر نوسازی و تحول اداری
  • اداره مطالعات و پژوهش
   • سعیده قطبی
    رئیس اداره مطالعات
    و پژوهش
  • اداره آموزش و
   توانمندسازی نیروی انسانی
   • خاطره سام
    کارشناس آموزش
  • اداره تشکیلات و
   بهبود روش ها و ارزیابی عملکرد
   • منیژه بهبود
    کارشناس تشکیلات
    بهبود روش ها
    و تحلیل سیستم ها
   • مینو ایرانمنش
    کارشناس تشکیلات
    بهبود روش ها
    و تحلیل سیستم ها
  • اداره آمار و تحلیل اطلاعات
   • محمد دهقان
    کارشناس آمار
    و تحلیل اطلاعات
   • نجمه قاسمی نژاد
    رئیس اداره آمار
    و تحلیل اطلاعات